loader-img

Bijkon Staal- en Systeembouw (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, de doelstellingen te bereiken en de gewenste werkzaamheden uit te voeren. Deze privacyverklaring legt uit waarom en op welke manier we de persoonsgegevens verwerken. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u uiteraard wel graag met vragen. Neem hiervoor contact op via info@bijkon.nl of 0512-362855.

Wie zijn wij?

Wij zijn Bijkon Staal- en Systeembouw; een Fries metaalbouwbedrijf met als hoofdactiviteiten staalconstructies en dak- en gevelbeplating. We hebben deze privacyverklaring opgesteld om helderheid te geven over al onze verwerkingen, ook wanneer we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Ons vestigingsadres is Nijewei 99, 9281 NP Harkema.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, lifestylekenmerken, transactiegegevens, social ID,
cookie ID en online surfgedrag, IP-adres en foto’s.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen

Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het voldoen aan de belastingplicht.

Klanten- /ledenadministratie en dienstverlening

In onze klantenadministratie houden we bij wie de klanten zijn van Bijkon Staal- en Systeembouw, met de daarbij behorende relevante contactpersonen. Van deze contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij, zodat we onze diensten optimaal kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan contactdetails om u te kunnen bereiken, maar ook gegevens over uw interessegebieden zodat we u zo goed mogelijk van informatie en advies kunnen voorzien. Daarnaast gebruiken we gegevens voor het verbeteren van de dienstverlening, voor het kunnen versturen van offertes en/of overeenkomsten en voor
het afleveren van producten en/of diensten.

We zijn bereikbaar via verschillende kanalen: telefoon, e-mail, post en social media. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Contactformulier

Middels ons contactformulier op de website kunt u contact met ons opnemen. Uw gegevens worden dan ook alleen éénmalig gebruikt voor het leggen van contact. Mogelijk worden uw contactgegevens opgeslagen in de website. Ze worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Bouwverslagen

Na een opdracht kunnen er interviews worden afgenomen en foto’s worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt als referentieproject op de website of op social media. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw toestemming.

Marketingdoeleinden

Wij houden algemene bezoekgegevens bij van websitebezoekers. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Op basis van deze statistische analyses worden mogelijk gepersonaliseerde producten en diensten aangeboden.

Daarnaast werven wij nieuwe klanten en soms nieuwe collega’s via Google AdWords en social media. Om met hen contact te kunnen onderhouden, verwerken wij van hen contactdetails en interessegebieden. Dit gebeurt onder andere via campagnes. Hiervoor verwerken wij bijvoorbeeld het IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Zo kunnen wij op de juiste plekken de meest relevante advertenties laten zien.

Bijzondere gegevens

We verwerken 2 typen bijzondere persoonsgegevens, namelijk het geslacht en foto’s met relevante contactpersonen. Het geslacht verwerken we om u aan te kunnen spreken met ‘meneer’ of ‘mevrouw’. De foto’s verwerken we om de content meer sfeer te geven en om bouwverslagen te kunnen maken. Deze foto’s worden soms ook gebruikt voor social media. Als er personen op de foto’s staan, worden deze foto’s alleen verwerkt met toestemming en ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Rechten van betrokkenen

De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, regelt dat iedere betrokkene rechten heeft. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Wilt u gebruikmaken van uw rechten of heeft u vragen/opmerkingen? Neem dan contact met ons op via info@bijkon.nl of 0512-362855.

Informatie en inzage: u kunt inzage krijgen in de persoonsgegevens die we van u verwerken. Daarnaast vertellen we u graag meer over het hoe en waarom we juist die persoonsgegevens verwerken.

Rectificatie: u kunt te allen tijde een wijziging in uw persoonsgegevens doorgeven, als u bijvoorbeeld het idee hebt dat we onjuiste gegevens van u hebben.

Vergetelheid: u hebt het recht tot het laten verwijderen van uw persoonsgegevens. Het kan dan wel voorkomen dat we ze voor andere doeleinden nog moeten verwerken, bijvoorbeeld voor de administratie of voor het inactieve mailbestand.

Beperking: u kunt de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken als u het idee heeft dat wij de gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken.

Bezwaar, recht tot verzet: u kunt bezwaar indienen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als het om marketingdoeleinden gaat, zullen we de verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: u kunt onder de AVG uw persoonsgegevens ook over laten dragen. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op.

Toestemming intrekken: u kunt per verwerking uw toestemming intrekken. Zo meldt u zich bijvoorbeeld alleen af voor nieuwsbrieven.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: we horen het uiteraard graag wanneer u denkt dat we niet in overeenstemming met de AVG handelen. Wilt u rechtstreeks schakelen met de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kunt u daar ook een klacht indienen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald. Noodzakelijkerwijs bewaren wij gegevens van klanten meerdere jaren. Dit wordt gedaan zodat klanten na een langere tijd nog garantie kunnen krijgen op de geleverde producten en diensten.

Grondslagen van de verwerking

Zoals toegelicht in deze privacyverklaring verwerken wij sommige persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst, sommige gegevens met uw toestemming en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang; het kunnen uitvoeren van onze doelstellingen.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van de werkzaamheden schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, maar ook subverwerkers. Denk hierbij aan de serverhost, de leverancier van ons CRM-systeem, Google (Analytics) en social media aanbieders. Maar ook partijen zoals marketingbureaus, drukkerijen en post-/pakketverwerkers en transportdiensten.

Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer we de persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere met een verwerkersovereenkomst voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, welke zijn afgeschermd door verschillende beveiligingsmaatregelen zoals: beveiligingssoftware, wachtwoorden voor elektronische systemen, SSL (beveiligde internetverbinding) en back-ups. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Cookieverklaring

Wij gebruiken cookies op de website van Bijkon Staal- en Systeembouw om de dienstverlening te verbeteren, de website naar behoren te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in de privacyverklaring.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Bijkon Staal- en Systeembouw website en hun functionaliteit.

Soorten cookies

Functionele en noodzakelijke cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct functioneert. Deze anonieme cookies zorgen er onder meer voor dat:

 • Uw voorkeuren worden opgeslagen, bijvoorbeeld taal en informatie in formulieren.
 • Browserinstellingen worden opgeslagen, zodat de website optimaal op uw scherm verschijnt.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door het websitegebruik te meten kunnen we de website constant blijven verbeteren voor een optimale gebruikerservaring. We verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem, waar via cookies de volgende gegevens in worden opgeslagen:

 • IP-adres
 • Technische kenmerken zoals het type browser
 • Vanaf welke pagina u op de Bijkon Staal- en Systeembouw website bent gekomen
 • Wanneer en hoe lang u de Bijkon Staal- en Systeembouw website bezoekt of gebruikt
 • Of u gebruikmaakt van de functionaliteiten van de Bijkon Staal- en Systeembouw website
 • Welke pagina’s u bezoekt op de Bijkon Staal- en Systeembouw website

Social media cookies

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een YouTube video op de website, een Google Maps mogelijkheid bij contact of een social media button. Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst wanneer u op de website een social media button aanklikt. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze
partijen op hun eigen websites daarover geven.

Advertentiecookies

We plaatsen advertentiecookies van onszelf en van derden op onze website en geven derde partijen zelf de mogelijkheid om advertentiecookies te plaatsen op onze website. Met deze cookies wordt vervolgens bijgehouden hoeveel en welke advertenties u heeft gezien van Bijkon Staal- en Systeembouw en/of van derden die via de Bijkon Staal- en Systeembouw website worden getoond.

Middels deze cookies kunnen wij gebruikmaken van re-targeting c.q. re-marketing technologieën. Zo kunnen wij u interessante en gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

Verwijderen

Cookies kunt u het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. U vindt hier een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen.

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari

Harkema, 25 mei 2018

Recente projecten

Nieuws categorieën